0354.113.456 oammr.hd@gmail.com

Grad Principal 2019

Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali - Sesiunea 2019

Vă facem cunoscut că în baza referatului MS nr. 54653/02.10.2019, conducerea Ministerului Sănătăţii a aprobat înscrierea candidaţilor care îndeplinesc condiţia de experienţă profesională de 5 ani până la data de 05.01.2020 insclusiv, prin derogare de la prevederile art. 18, alin. (1) lit. b) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal aprobată prin Ordinul MS nr. 1137/2018, cu modificările şi completările ulterioare.

Precizăm că pentru înscrierea la examen, candidaţii trebuie să îndeplinească şi celelalte condiţii prevăzute de Ordinul MS nr. 1137/2018, cu modificările şi completările ulterioare.